KOMPETENSOMRÅDEN

KOMPETENSOMRÅDEN


AFFÄRSUTVECKLING

Vad är er Vision, era Mål, er Strategi och Taktik för ert nästa steg?


STRATEGISKT VARUMÄRKESARBETE

Skapar försäljning, lojalitet och stolthet.


KOMMUNIKATION & MARKNADSFÖRING

Relevant kommunikation och genomtänkta aktiviteter – fångar nya kunder och behåller befintliga.

Genom digital marknadsföring (sökoptimerad sajt, annonsering via LinkedIn & FB etc) når du "rätt" kunder.GRAFISK IDENTITET & FORMGIVNING

Vi arbetar med allt som skapar den grafiska identiteten – färger, typografi, bildmanér, logotyp.

När det finns en tydlig och stark grafisk identitet blir det mer inspirerande och enklare att ta fram annonser,

trycksaker, presentationer i print eller digitalt, utveckla/uppdatera hemsidor, skapa en effektiv och

snygg mässmonter eller en säljande förpackning.